Pracovní neschopnost

Podrobné informace najdete v Zákonu o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Pracovní neschopnost (PN) vzniká v případě, že zdravotní stav znemožňuje dočasně (tedy s výhledem úzdravy do několika dnů, týdnů či měsíců) vykonávat práci, ze které se odvádí nemocenské pojištění. Nevztahuje se tedy na dohody, brigády a OSVČ neplatící dobrovolné nemocenské pojištění.

Rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti i doklady o jejím trvání a ukončení vystavuje ošetřující lékař – tedy lékař, který danou nemoc diagnostikoval, předepisuje léčbu a provádí kontroly. Pokud nemoc diagnostikujeme a léčíme my v ordinaci VPL, pak vedeme i pracovní neschopnost. Ale pokud nemoc či úraz diagnostikuje a léčí např. zubní lékař, chirurg., ortoped, gynekolog a další, pak máte právo požadovat vedení PN na jejich pracovišti, aby se zabránilo nutnosti návštěv a kontrol ve dvou ordinacích, což zatěžuje všechny strany. Pokud je ale nemocný (či zraněný) hned po prvotním ošetření předán do péče naší ordinace, pak neschopenku přebíráme a dále vedeme my, taktéž přebíráme zpět PN v případě propuštění nemocného (či zraněného) z hospitalizace. Upozorňujeme též, že i komplexní lázeňská léčba má status hospitalizace a lázeňské zařízení po dobu pobytu přebírá vedení PN (nebo je na dobu lázeňské léčby PN vystavena). Podrobný rozbor výše popsaných pravidel lze nalézt ve Vyjádření právní kanceláře České lékařské komory k vedení pracovní neschopnosti.

Vycházky v PN – práce neschopný je povinen se po dobu trvání PN zdržovat v místě uvedeném v dokladu o PN. Je nutné umožnit kontrolu dodržování režimu ze strany OSSZ (v prvních 14 dnech ze strany zaměstnavatele) a mít tedy označený a fungující zvonek. Pokud to zdravotní stav umožňuje, pak může ošetřující lékař povolit vycházky, tedy dobu, kdy nemusí být k zastižení. Maximální doba vycházek je 6 hodin denně v době mezi 7. a 19. hodinou.

Na požádání ošetřující lékař může práce neschopnému schválit změnu místa pobytu, o čemž následně informuje OSSZ. I na nové adrese je ale nutné být v dobu mimo vycházky pro případnou kontrolu OSSZ k zastižení.

Tzv. neomezené vycházky (právo volit dobu vycházek dle aktuálního zdravotního stavu) schvaluje posudkový lékař OSSZ na žádost ošetřujícího lékaře v případě závažného onemocnění, zejména onkologického nebo psychiatrického.

Ukončení PN - o ukončení PN rozhoduje opět ošetřující lékař, tedy ten, který dané onemocnění léčí. Při stabilizaci stavu má být ukončena PN nejpozději po 180 dnech, a i v případě dalšího trvání nemoci podpůrčí doba PN trvá maximálně 380 dní ode dne vystavení. Pokud nemoc trvá déle, je nutné žádat OSSZ o posouzení možnosti prodloužení podpůrčí doby, a o tom pak rozhoduje posudkový lékař OSSZ. V případě že jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (tedy takový, která omezuje práceschopnost a trvá déle než rok), pak je namístě žádat o přiznání invalidity.

Ošetřující lékař je oprávněn PN ukončit z vlastního rozhodnutí v případě, že usoudí, že další pokračování PN nemá již vliv práceschopnost, že práce neschopný nedodržuje léčebný režim nebo se nedostavuje na kontroly. Pracovní neschopnost též může ze stejných důvodů úředně ukončit posudkový lékař OSSZ.

MUDr. David BERGMANN
Všeobecný praktický lékař


Žižkova 309/12
37122, České Budějovice

Tel. 732 477 718 a 732 477 768
E-mail: ordinace@ordinace-bergmann.cz

ID datové schránky: he4rzw3

Ordinační hodiny

PO 7.00 – 12.00
(DÁLE JEN PRO ZVANÉ)  

ÚT 7.00 – 12.00 a 15.00 – 17.00

ST 7.00 – 12.00
(DÁLE JEN PRO ZVANÉ)

ČT 7.00 – 12.00
(DÁLE JEN PRO ZVANÉ)

PÁ 9.00 – 14.00
(7.00 – 9.00 PRO ZVANÉ)